Достарыңды ұсын да, ақша тап

Маман үшін 500 000 теңгеге дейін сыйақы төлейміз
Ережелері оп-оңай:
Біздің базада жоқ немесе базада бар, бірақ бір жыл онымен байланыспаған маманды ұсын.
Ол сынақ мерзімінен өткен соң саған 500 000 теңгеге дейін сыйақы төлейміз.
1
2
Маманның деңгейі мен сыйақы
Ұсыныс
Сіздің телефоныңыз
Немесе түйіндеменi тіркеу
Ұсынылған адамның телефоны